Omzet optimalisatie

Meestal zijn bedrijven gericht op Groei. Elk jaar meer omzet, groter marktaandeel, meer personeel. Dit kunnen allemaal noodzakelijke middelen zijn om de continuïteit te waarborgen. Maar het hoeft niet…
Het management zou dit via de bedrijfsstrategie duidelijk moeten maken.

Om de gewenste omzet te halen moet de markt effectief benaderd worden. Marketing noemen we dat. En in die Marketing is de afgelopen jaren nogal wat veranderd! Internet de laatste twee decennia en Social Media de afgelopen vijf jaar hebben de marketingwereld op zijn kop gezet. Heel hard schreeuwen dat jij de beste bent werkt niet meer! De klant (zowel B2B als B2C) is mondiger geworden, bepaalt zelf wat hij wil en zoekt op internet naar ervaringen van anderen. Daarna ‘koopt’ hij bij degene met de beste propositie.

Bedrijven die dit niet inzien en daar niet op inspelen missen de boot! Dat wil overigens niet zeggen dat ‘oude’ marketing verleden tijd is. Het is niet of/of, maar en/en.

Wat kunnen allemaal oorzaken zijn dat de omzet niet naar wens is?
    • Er is geen duidelijke (groei-)strategie en daarom geen helder marktaanvalsplan
    • Er is bij het bedrijf niet (goed) duidelijk waar de markt eigenlijk om vraagt
    • Er is bij de afnemer niet (goed) duidelijk wat het product voor toegevoegde waarde heeft
    • Het is niet zeker of de goede product-markt-combinaties worden bediend
    • Er wordt niet met de juiste marktbenaderingsinstrumenten gewerkt
    • Er zijn niet de juiste mensen in het bedrijf belast met de marketing
    • Er wordt niet ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen (online marketing)
    • Marketing wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, een kostenpost

Uw advertentie hier?

Wat houdt omzet optimalisatie in:

Bepalen van een of meerdere Groeistrategieën
    1. Marktpenetratie
    2. Productontwikkeling
    3. Marktontwikkeling
    4. Diversificatie
Proactief Marketingplan opstellen
    • Productanalyse
    • Marktanalyse
    • De beste Product – Markt – Combinaties kiezen
    • Offline en online marktbenaderingsinstrumenten kiezen
    • Budgetteren
    • Planning van acties (marketing zien als een Project)
Juiste mensen inzetten binnen- en buitendienst (evt. opleiden, externen inhuren)
Acquisitie
Meten, evalueren en bijsturen

Terug
Gerelateerde artikelen